Werkwijze

De meeste consulten zijn mailconsulten. Dit betekent dat er geen face-to-face contact is en ik het dier en de oplossing door uw beschrijving zal inschatten, eventueel in combinatie met foto’s. Voor verreweg de meeste dieren is dit voldoende.

Het nadeel is duidelijk, ik zie het dier niet in levende lijve, dus kunnen er soms dingen incorrect beschreven worden en zie ik ook dingen over het hoofd die ik niet vraag.

Het voordeel is dat een afspraak maken voor veel mensen een drempel is, daarnaast kan het op deze manier geregeld worden wanneer het u uitkomt, is er geen reistijd aan verbonden en blijven de kosten relatief laag. Daarnaast staat alles op papier en is het dus gemakkelijk terug te lezen. Ook kan er ook na enkele dagen alsnog verduidelijking gevraagd worden als een bepaald deel van het advies toch niet duidelijk is.

Wat hierbij dus van groot belang is, is dat u zorgvuldig de tijd neemt om de uitgebreide vragenlijst te lezen en in te vullen. Ik ben afhankelijk van uw antwoorden en als ik vraag iets te wegen, dan doe ik dat niet om u te pesten maar omdat ik werkelijk denk dat het belangrijk is. Ook als er naderhand vragen via de mail komen, is het belangrijk deze allemaal te beantwoorden. Regelmatig gebeurt het dat mensen slechts 1 of 2 van de vragen beantwoorden waardoor er vertraging in het advies komt. Het is dus van belang dat u de mails echt zorgvuldig leest.

Het kan zijn dat ik een advies niet wil of kan geven voordat een dier door de dierenarts onderzocht is. Ik ben geen dierenarts, ik ben daar niet voor opgeleid en ik heb daar geen verdiepte kennis over. Hoewel veel problemen met voeding geholpen zijn of zelfs verholpen zijn, zijn er ook problemen die door of in overleg met de dierenarts gedaan worden.

Bij de mailconsulten hoort nazorg. Dit betekent dat extra advies voor hetzelfde probleem bij hetzelfde dier bij de prijs van het consult is inbegrepen. U mag dus altijd met uw vragen terugkomen, ook als het advies al een half jaar terug was. Bij een ongerelateerd probleem is het afhankelijk van de complete situatie of dit bij de nazorg hoort, of dat hiervoor een herhaalconsult gerekend wordt (prijs in overleg).

Een consult op locatie is ook mogelijk en soms ook wenselijk. Bij voorkeur wordt alsnog de uitgebreide vragenlijst van tevoren thuis ingevuld en opgestuurd en zal er een voorlopig advies opgestuurd worden voor de consult op locatie, zodat u alvast een idee heeft gekregen waar ik aan zit te denken en waarom, zodat we beide gerichter vragen kunnen stellen en samen het dier kunnen bekijken om het advies nog passender te krijgen. Hierna volgt een definitief advies via de mail, zodat het terug te lezen is.